Wanneer het genoodzaakt is zullen wij op eigen initiatief de dierenarts inschakelen. Is het niets ernstigs, dan zullen we altijd eerst contact met u als eigenaar opnemen om te overleggen. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.